Sunday, 26 March 2023

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 สะเทือนเชียงใหม่ ยังไม่พบความเสียหาย

เกิดแผ่นดินไหวระดับ 4.1 ที่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ มีแรงสะเทือนในเชียงใหม่รวมทั้งลำพูน แต่ยังไม่มีรายงาน

ไม่พบความเสียหาย

ความย่ำแย่ใด ๆ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 ว่า เมื่อเวลาราว 4.36 น. ที่ผ่านมา เกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณ ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ละติจูด 18.790 องศาเหนือ ลองจิจูด 99.106 องศาตะวันออก ขนาด 4.1 ความลึก 2 กม.

เบื้องต้น กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวฯ บอกว่า แผ่นดินไหวคราวนี้ได้รับแจ้งความรู้สึกสั่นไหวได้ในพื้นที่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง อำเภอแม่ริม รวมทั้ง อำเภอสันทราย รวมไปถึง อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน รวมทั้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้ง

อย่างไรก็ตามถึงในตอนนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหาย

ช่วงเวลาที่ผู้ว่าเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธถาวร สั่งให้ทุกอำเภอรีบตรวจสอบรวมทั้งรายงานความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น